Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Mrągowie


Nagłówek

Aktualności

 • Informacja

  Powiatowy Urząd Pracy w Mrągowie informuje, że od dnia 03.08.2020 r. rozpoczyna nabór wniosków ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej.

 • Oferta Pracy

  Konkurs na stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Ostródzie.

 • Nabór wniosków o pożyczkę dla organizacji pozarządowych w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub podmiotowi, o którym mowa w art. 3 ust. 3 tej ustawy.

  POWIATOWY URZĄD PRACY W MRĄGOWIE OGŁASZA NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE NISKOOPROCENTOWANEJ POŻYCZKI DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W ROZUMIENIU ART. 3 UST. 2 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O...

 • ZMIANA PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH MIKROPOŻYCZEK

  ZMIANA PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH POŻYCZEK PRZYZNAWANYCH NA PODSTAWIE ART. 15 ZZD ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem...

 • Informacja

  Od dnia 06.07.2020r Powiatowy Urząd Pracy w Mrągowie prowadzi nabór wniosków na dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz składek na ubezpieczenia społeczne dla kościelnej osoby...

 • Informacja

  Uwaga! Zmiany dla przedsiębiorców i organizacji pozarządowych w sprawie zawartych w ramach tarczy antykryzysowej umów o pożyczkę (art. 15zzd) i o dofinansowanie wy-nagrodzeń (art. 15zzb, art. 15zzc,...

 • DODATEK SOLIDARNOŚCIOWY

  UWAGA! Jeżeli jesteś zarejestrowany w urzędzie pracy, pamiętaj o niezwłocznym poinformowaniu właściwego powiatowego urzędu pracy o przyznaniu dodatku solidarnościowego.

 • Informacja

  Od dnia 22.06.2020r. . Powiatowy Urząd Pracy w Mrągowie prowadzi nabór wniosków na dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną...

 • Informacja

  Od dnia 22.06.2020 r. Powiatowy Urząd Pracy w Mrągowie prowadzi nabór wniosków na dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenie...

 • Informacja

  Od dnia 22.06.2020 r. Powiatowy Urząd Pracy w Mrągowie prowadzi nabór wniosków na dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenie...

Wyświetlanie 1 - 10 z 91 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę