Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Mrągowie


Wydarzenia i aktualności

Europejskie Dni Pracodawcy 05.11.2018r. - 16.11.2018r.

- organizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Mrągowie.

Uwaga!

Informujemy, że z dniem 18.10.2018r. nabór wniosków ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej został zakończony.

Uwaga!

W związku z wyczerpaniem środków przeznaczonych na refundację pracodawcy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, informujemy, że z dniem 18.10.2018r. nabór wniosków na ten cel został zakończony.

Ogłoszenie!

Dnia 22.11.2018r. o godzinie 10.00 w pok. 11 PUP odbędzie się spotkanie z Wojskową Komendą Uzupełnień w Giżycku.

Powiatowy Urząd Pracy w Mrągowie informuje, że od dnia 01 października 2018 r. wznawia nabór wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej.

Wnioski przyjmowane będą do momentu wyczerpania środków przeznaczanych na ten cel. (Liczy się data wpływu do siedziby Powiatowego Urzędu Pracy w Mrągowie, ul. Kopernika 1, 11-700 Mrągowo). Maksymalna kwota dofinansowania wynosi – 22.000,00 zł.

Czytaj więcej w temacie: Wydarzenia i aktualności

5,8%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu sierpnia 2018r.

Statystyki i analiza
  • 847,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.017,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 423,90 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 27.126,48 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Powiatowy Urząd Pracy w Mrągowie
adres: ul. Kopernika 1
11-700 Mrągowo
telefon: (089) 743-35-00
fax: (089) 743-35-01
e-mail:


sekretariat@pupmragowo.pl

NIP: 742-18-92-258
REGON: 510928718

 

Filia Powiatowego Urzędu Pracy w Mrągowie w Mikołajkach
adres: Filia w Mikołajkach
11-730 Mikołajki,
ul. Kolejowa 7
telefon:

(087) 421-98-03
(087) 421-98-04
(087) 421-54-06

e-mail:

filia_mikolajki@pupmragowo.pl

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę