Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Mrągowie


Nagłówek

Aktualności

Informujemy, że od dnia 21.05.2018r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Mrągowie prowadzony będzie nabór wniosków ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej. Wnioski będą przyjmowane do momentu wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel.

Osoby niepełnosprawne zarejestrowane w urzędzie pracy jako bezrobotne albo poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu oraz pracodawcy mogą wnioskować o finansowe formy wsparcia min. takie jak: refundacje kosztów tworzenia stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych, dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej, staże, prace interwencyjne,...

Powiatowy Urząd Pracy w Mrągowie informuje, że z dniem 15 maja 2018 r. rozpoczyna nabór ciągły wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu. Wnioski będą przyjmowane do momentu wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel.

Wnioski na staż będą realizowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 (PO WER), Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (RPO) oraz Rezerwy Ministra.

Powiatowy Urząd Pracy w Mrągowie informuje, że od dnia 07 maja 2018 r. rozpoczyna nabór wniosków o refundację pracodawcy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.

Wnioski przyjmowane będą do dnia 18 maja 2018 r. (liczy się data wpływu do siedziby Powiatowego Urzędu Pracy w Mrągowie, ul. Kopernika 1, 11-700 Mrągowo)

Informacja

Dnia 15 maja 2018 roku o godzinie 11.00 w pokoju 6 odbędzie się spotkanie informacyjne na temat pracy opiekunki w Firmie PROMEDICA 24.

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko specjalisty w zakresie psychologii.

Prezes Sądu Okręgowego w Olsztynie ogłasza konkurs na stanowisko specjalisty w zakresie psychologii w II Opiniodawczym Zespole Sądowych Specjalistów Sądu Okręgowego w Olsztynie z siedzibą w Mrągowie .

Zapraszamy do udziału w projekcie "Aktywni rodzice, szczęśliwe dzieci"

Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych lub biernych zawodowo lub planujących powrót do pracy po urodzeniu dziecka, posiadających pod swoją opieką dzieci do lat 3.

Oferta pracy.

Parafia Ewangelicko-Augsburska w Mikołajkach poszukuje kandydatów na stanowisko Dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy.

Ogłoszenie o naborze wniosków z KFS

Powiatowy Urząd Pracy w Mrągowie ogłasza II nabór wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy.Nabór wniosków trwać będzie w okresie: od dnia 26.03.2018 r. do dnia 30.03.2018 r.

Departament Analiz Ekonomicznych i Prognoz informuje - 18 maja 2018 roku upływa termin składania ofert do konkursu w ramach Programu na rzecz Zatrudnienia i Innowacji Społecznych (EaSI).

Celem przewodnim konkursu VP/2018/003 jest wsparcie podmiotów publicznych w zakresie innowacji społecznych w obszarze krajowych reform z zakresu zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej.

„Targi Edukacji i Pracy Powiatu Mrągowskiego”.

W dniu 28 lutego 2018r. w hali widowiskowo-sportowej Szkoły Podstawowej nr 1 w Mrągowie odbyły się „Targi Edukacji i Pracy Powiatu Mrągowskiego”.

Wyświetlanie 1 - 10 z 23 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę