Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Mrągowie


KLAUZULA INFORMACYJNA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W MRĄGOWIE

Wydarzenia i aktualności

 • Informacja

  Uwaga! Zmiany dla przedsiębiorców i organizacji pozarządowych w sprawie zawartych w ramach tarczy antykryzysowej umów o pożyczkę (art. 15zzd) i o dofinansowanie wy-nagrodzeń (art. 15zzb, art. 15zzc, art. 15zze), wprowadzenie nowych beneficjentów po-mocy

 • DODATEK SOLIDARNOŚCIOWY

  UWAGA! Jeżeli jesteś zarejestrowany w urzędzie pracy, pamiętaj o niezwłocznym poinformowaniu właściwego powiatowego urzędu pracy o przyznaniu dodatku solidarnościowego.

 • Informacja

  Od dnia 22.06.2020r. . Powiatowy Urząd Pracy w Mrągowie prowadzi nabór wniosków na dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną niezatrudniającego pracowników

 • Informacja

  Od dnia 22.06.2020 r. Powiatowy Urząd Pracy w Mrągowie prowadzi nabór wniosków na dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenie społeczne dla mikroprzedsiębiorcy, małego i średniego przedsiębiorcy.

 • Informacja

  Od dnia 22.06.2020 r. Powiatowy Urząd Pracy w Mrągowie prowadzi nabór wniosków na dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenie społeczne dla organizacji pozarządowych lub podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Czytaj więcej w temacie: Wydarzenia i aktualności

6,0%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu maja 2020r.
krajowa stopa bezrobocia

 • 881,30 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
 • 1.057,60 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
 • 440,70 zł Dodatek aktywizacyjny
 • 31.988,82 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Powiatowy Urząd Pracy w Mrągowie
adres: ul. Kopernika 1
11-700 Mrągowo
telefon: (089) 743-35-00
fax: (089) 743-35-01
e-mail:


sekretariat@pupmragowo.pl

NIP: 742-18-92-258
REGON: 510928718

 

Filia Powiatowego Urzędu Pracy w Mrągowie w Mikołajkach
adres: Filia w Mikołajkach
11-730 Mikołajki,
ul. Kolejowa 7
telefon:

(087) 421-98-03
(087) 421-98-04
(087) 421-54-06

e-mail:

filia_mikolajki@pupmragowo.pl

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę