Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Mrągowie


Rynek pracy

  • 881,30 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.057,60 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 440,70 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 31.988,82 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Akty prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz

6,1%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu czerwca 2020r.
202006_stopa.png

Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.
Aktywizacja osób w wieku powyżej 30 lat pozostających bez pracy w powiecie mrągowskim (V) - Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (od 01.01.2019 do 31.12.2019)

Powiat mrągowski / Powiatowy Urząd Pracy w Mrągowie w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2019 realizuje projekt ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020   Pt.: „AKTYWIZACJA OSÓB W WIEKU POWYŻEJ 30 LAT POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY ...

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę