Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Mrągowie


Wydarzenia i aktualności

Dni Informacyjno - Doradcze w ramach Europejskich Dni Pracodawcy.

W dniach 05-16.11.2018r. Powiatowy Urząd Pracy w Mrągowie w ramach Europejskiego Dnia Pracodawcy zorganizował liczne wydarzenia mające na celu wzmocnienie współpracy z pracodawcami, kreowania pozytywnego wizerunku urzędu oraz podniesienia wiedzy pracodawców w zakresie usług oferowanych przez urząd.

Ogłoszenie o naborze wniosków z KFS.

Powiatowy Urząd Pracy w Mrągowie ogłasza III nabór wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy.Nabór wniosków trwać będzie w okresie: od dnia 08.11.2018 r. do dnia 09.11.2018 r.

Dni Informacyjno - Doradcze w ramach Europejskich Dni Pracodawcy 05.11.2018r. - 16.11.2018r. organizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Mrągowie.

Dni Informacyjno - Doradcze w ramach Europejskich Dni Pracodawcy 05.11.2018r. - 16.11.2018r. organizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Mrągowie. 05.11.2018r. – 16.11.2018r. - wizyty studyjne u pracodawców pośredników pracy i doradców zawodowych 05.11.2018r. 16.11.2018r. -indywidualne konsultacje dla pracodawców z doradcami zawodowymi, pośrednikami pracy, doradcami instytucjonalnymi i innymi specjalistami urzędu pracy 14.11.2018r. - spotkania z lokalnymi...

Uwaga!

Informujemy, że z dniem 18.10.2018r. nabór wniosków ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej został zakończony.

Uwaga!

W związku z wyczerpaniem środków przeznaczonych na refundację pracodawcy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, informujemy, że z dniem 18.10.2018r. nabór wniosków na ten cel został zakończony.

Czytaj więcej w temacie: Wydarzenia i aktualności

5,7%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu września 2018r.

Statystyki i analiza
  • 847,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.017,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 423,90 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 27.126,48 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Powiatowy Urząd Pracy w Mrągowie
adres: ul. Kopernika 1
11-700 Mrągowo
telefon: (089) 743-35-00
fax: (089) 743-35-01
e-mail:


sekretariat@pupmragowo.pl

NIP: 742-18-92-258
REGON: 510928718

 

Filia Powiatowego Urzędu Pracy w Mrągowie w Mikołajkach
adres: Filia w Mikołajkach
11-730 Mikołajki,
ul. Kolejowa 7
telefon:

(087) 421-98-03
(087) 421-98-04
(087) 421-54-06

e-mail:

filia_mikolajki@pupmragowo.pl

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę