Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Mrągowie


Wydarzenia i aktualności

Powiatowy Urząd Pracy w Mrągowie informuje, że od dnia 01 października 2018 r. wznawia nabór wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej.

Wnioski przyjmowane będą do momentu wyczerpania środków przeznaczanych na ten cel. (Liczy się data wpływu do siedziby Powiatowego Urzędu Pracy w Mrągowie, ul. Kopernika 1, 11-700 Mrągowo). Maksymalna kwota dofinansowania wynosi – 22.000,00 zł.

Projekt "Wszystko w Twoich rękach- program aktywizacji społeczno-zawodowej" .

Projekt skierowany jest do osób zagrożonych ryzykiem ubóstwa lub wykluczenia społecznego, zamieszkujących na terenie gmin woj. warmińsko-mazurskiego.

Informacja

15 - 19 października 2018 r. Mrągowskie Dni Kariery

Europejskie dni pracy online.

W dniu 10 października br. na platformie Komisji Europejskiej https://www.europeanjobdays.eu/ odbędą się Europejskie Dni Pracy on-line pod nazwą "Work@PL" organizowane przez polską sieć EURES.

Informacja

Projekt - „DROGA DO LEPSZEGO JUTRA”.

Czytaj więcej w temacie: Wydarzenia i aktualności

5,8%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu sierpnia 2018r.

Statystyki i analiza
  • 847,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.017,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 423,90 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 27.126,48 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Powiatowy Urząd Pracy w Mrągowie
adres: ul. Kopernika 1
11-700 Mrągowo
telefon: (089) 743-35-00
fax: (089) 743-35-01
e-mail:


sekretariat@pupmragowo.pl

NIP: 742-18-92-258
REGON: 510928718

 

Filia Powiatowego Urzędu Pracy w Mrągowie w Mikołajkach
adres: Filia w Mikołajkach
11-730 Mikołajki,
ul. Kolejowa 7
telefon:

(087) 421-98-03
(087) 421-98-04
(087) 421-54-06

e-mail:

filia_mikolajki@pupmragowo.pl

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę